ฝึกงานอย่างไรให้ส้มหล่น โดนใจนายจ้าง Post Today – นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีราวกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ไม่ปาน หากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ฝึกงานอยู่กับองค์กรใหญ่แห่งหนึ่ง ผลปรากฏว่าบอร์ดผู้บริหารกดปุ่มไฟเขียวเชิญนักศึกษาส้มหล่นคนนั้นเข้าทำงานทันที เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากระบวนการฝึกงานเป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้งานในอนาคต เนื่องจากหัวหน้าได้เห็นการทำงานของเรา รับรู้นิสัยใจคอ ตัวตน และความคิดมาระยะเวลาหนึ่ง มาดูกันว่านักศึกษาฝึกงานสไตล์ไหนบ้างเตะตานายจ้าง แค่ฝึกงานไปสักพักเขาก็เชิญให้เป็นพนักงานประจำในองค์กรนั้นเลย สร้างผลงานเล็กๆ น้อยๆ ให้องค์กรเห็น ดร.พิษณุ คนองชัยยศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกริ่นเรื่องการฝึกงานโดยทั่วไปให้ฟังว่า แต่ละองค์กรที่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน จะแจ้งมายังภาควิชาว่าต้องการนักศึกษาฝึกงานที่มีคุณสมบัติแบบไหน ทางองค์กรนั้นๆ