‘ฝังเข็ม’..เป็นมากกว่าการรักษาโรค • คุณภาพชีวิต ช่วยป้องกัน-ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นด้วย การแพทย์แผนจีนมีวิธีการรักษาโรคอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี นั่นคือการฝังเข็ม ปัจจุบันได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แม้องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ให้ความสำคัญกับการรักษาโรคด้วยวิธีนี้ เพราะเป็นวิธีการรักษาที่สะดวกและใช้เครื่องมือน้อย แม้แต่ในวงการการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันก็ได้นำเอาการฝังเข็มมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างแพร่หลายด้วยเช่นกัน เข็มไม่อันตรายเมื่ออยู่ในมือหมอ สำหรับผู้ที่ไม่เคยฝังเข็มมาก่อนเมื่อเห็นเข็มอาจมีความกลัวอยู่บ้างเป็นธรรมดา เช่น กลัวเจ็บ บางคนอาจวิตกกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ส่วนคนที่ผ่านการฝังเข็มมาแล้วก็จะมองว่าการฝังเข็มไม่ได้เจ็บอย่างที่กลัวและไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่หลายคนคิด อาจารย์ชัย พนมยันตร์ แพทย์แผนไทยและจีน (ฝังเข็ม) โรงพยาบาลนครธน พูดถึงความเจ็บในการฝังเข็มว่า ความรู้สึกขณะฝังเข็มอาจเจ็บเล็กน้อยเมื่อเข็มผ่านผิวหนัง จะหายเจ็บเมื่อเข็มถึงชั้นใต้ผิวหนัง