กิน “ฝรั่ง” ช่วยลดกลิ่นตัว • อาหาร ชี้ดีกว่ายาปฏิชีวนะ ใครที่ไม่เคยมีกลิ่นตัวหรือกลิ่นกายจะไม่รู้สึกถึงความอับอาย เหมือนกับคำพังเพยที่กล่าวไว้ว่า “คนไม่เคยถูกเสี้ยนตำย่อม ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด” เพียงแต่กลิ่นตัว หรือกลิ่นกายไม่มีความเจ็บปวดเช่น ถูกเสี้ยนตำ แต่จะรู้สึกอับอายเป็นปมด้อยติดตัวตลอดเวลา หากไม่รู้จักรักษาหรือหาทางแก้ไข บางคนเป็นขนาดเสื้อผ้าที่สวมใส่วันต่อวันถอดซักแล้วยังมีกลิ่นตัว หรือกลิ่นกายติดอยู่ล้างไม่ออก และจะเป็นกลิ่นเฉพาะของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เวลาเอาเสื้อผ้าไปแขวนหรือเก็บไว้ที่ไหน คนที่รู้จักมักคุ้น พอได้กลิ่นจากเสื้อผ้าเขาจะสามารถตอบได้ถูกว่าเป็นเสื้อผ้าของใคร บางคนเป็นมาก ขนาดอาบน้ำ ถูสบู่ ทาแป้ง ออกจากห้องน้ำไม่นานกลิ่นตัว หรือกลิ่นกายจะกลับมาอีก ในทางสมุนไพรมีทางแก้