แบบอย่างผู้เรียนใกล้ชิดผู้มีความรู้ วันที่ : 19 กรกฎาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศ หากจะกล่าวถึงชื่อ ดร. เฮนรี คิสซิงเจอร์ (Henry Alfred Kissinger) เราคงนึกถึงภาพของผู้เชี่ยวชาญการเมืองระดับโลก ผู้มีบทบาทสำคัญในการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริการะหว่างช่วงปี ค.ศ.1969 และ ปี ค.ศ.1977 เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อ “Kissinger Associates” รวมถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบล