ลงทุน : ท่านเป็นผู้ลงทุนแบบไหน Money Pro : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ หลายๆ ครั้ง ที่ผู้สังเกตการณ์การลงทุนในตลาดต่างๆ มีความรู้สึกว่า ไม่ค่อยเข้าใจพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะในระยะหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย วันนี้ดิฉันจึงอยากจะขอรวบรวมพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทต่างๆ เท่าที่ได้สังเกตมาให้ท่านได้ทราบ ผู้ลงทุนประเภทที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในทศวรรษนี้คือ กลุ่มผู้ลงทุนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว กลุ่มนี้จะเข้าไปลงทุนและถอนตัวจากการลงทุนบ่อยๆ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ก็พร้อมที่จะตัดขายขาดทุนได้ ลักษณะการลงทุนแบบนี้เรียกว่า punter ภาษาไทยน่าจะเรียกว่า ลงทุนแบบ “ตีหัวเข้าบ้าน” คือได้กำไรก็จะรีบเลิก