ผู้ฟัง คือ ผู้ชม วันที่ : 18 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ——————————————————————————- เมื่อเราต้องสื่อสารด้วยการพูดต่อหน้าผู้อื่น เรามักจะหมกมุ่นอยู่กับการเตรียมเนื้อหาที่จะพูด การออกเสียง การทำให้สิ่งที่เราพูดนั้นจูงใจผู้ฟังมากที่สุด โดยหลายคนอาจจะลืมคิดไปว่า ผู้ฟังนั้น ไม่ได้ฟังเพียงอย่างเดียว แต่เขามองเห็นเราด้วย และแม้เราพูดได้เป็นอย่างดี