พบผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้น ปีละกว่า 2หมื่นคน คุณภาพชีวิต วัยรุ่น-รักร่วมเพศ กลุ่มเสี่ยงสูง เมืองไทยได้รับบทเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์มามากกว่า 24 ปี ผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์ยังคงสร้างตำนานอีกยาวนานสำหรับสังคมไทยและสังคมโลก หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาในแวดวงเอดส์ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยเอง ทีมในการดูแลรักษา ครอบครัว ชุมชน กฎหมาย นโยบายของรัฐมีทั้งความชัดเจน คลุมเครือ และไม่ชัดเจนอยู่อีกหลายๆ อย่าง สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีก็คือ แทบทุกๆ หนแห่งสถานที่ของสังคมไทย มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์กันถ้วนหน้า… ตัวเลขผู้ติดเชื้อเอดส์ทั้งประเทศไทย