คาดอีก 10 ปี มีผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลันเพิ่มถึง 25 ล้าน • คุณภาพชีวิต แพทย์แนะลดน้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว กะปิ ออกกำลังกาย สถานการณ์โรคหัวใจจากสถิติคาดว่า คนไทยและชาวต่างประเทศมีความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 17-25 ล้านคน โดยเสี่ยงจะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ รศ.น.พ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผอ.ศูนย์หัวใจ พญาไท เพอร์เฟคฮาร์ท 3 เปิดเผยว่า