Tag: ผู้ป่วย

ผู้ป่วยมีสิทธิอะไร? ผู้ให้การรักษามีจรรยาบรรณหรือไม่?

ผู้ป่วยมีสิทธิอะไร? ผู้ให้การรักษามีจรรยาบรรณหรือไม่? มักพบคำตอบของคำถามข้างต้นได้เสมอในบทบัญญัติต่างๆที่ว่าด้วยการให้และรับการรักษา แต่ในทางปฎิบัติกลับมีผู้ป่วยที่ไม่ทราบถึงสิทธิหรือแม้จะทราบก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช้สิทธิดังกล่าว เช่น ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา คุณคงต้องนึกถึง สิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และ การได้รับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันกับผู้ป่วยรายอื่นๆ แต่จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ให้การรักษาคุณมีจรรยาบรรณหรือไม่จนกว่าจะได้พิสูจน์เอง! แม้คุณผู้ป่วยจะอ่านบทบัญญัติต่างๆมาดีแล้วทุกบททุกตอน และทราบถึงสิทธิประโยชน์อันผู้เข้ารับการรักษาและปฎิบัติพึงมีพึงได้… แต่จะมีประโยชน์อะไรหากไม่มีใครที่ทำการรักษาและปฏิบัติหยิบยื่นสิ่งที่ควรได้นั้นให้คุณ! คุณค่าของชีวิตคืออะไร?? ฉันมีเงินทองและธุรกิจมากมายที่ยังต้องดูแลต้องรีบไปดูแล ฉันมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญที่รอฉันอยู่ ฉันแก่กว่ารอคิวนานไม่ได้ ฯลฯ หลากหลายเหตุผลที่จะแสดงให้เห็นว่าตนควรจะได้รับการปฎิบัติที่ดีกว่าพิเศษกว่า แน่นอนว่า ชีวิตของคนเราทุกคนมีค่าเท่ากัน (เกิดมาแล้วต้องตาย ชีวิต ไม่ยืนยาว แต่ก็ไม่อยากตายพอๆกัน) มีเวลา 24
Read More

สื่อสัมพันธ์คนกับม้ากับการเยียวยาผู้ป่วย

สื่อสัมพันธ์คนกับม้ากับการเยียวยาผู้ป่วย ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียง นาวี มีบรรจง วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 6.29 น. มนุษย์กับม้ามีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่เริ่มต้นที่มนุษย์รู้จักการติดต่อสื่อสาร และการใช้พาหนะไปในที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังใช้ในเรื่องการขนส่งสัมภาระต่าง ๆ และสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักม้า นั่นคือ การนำมาใช้ในเป็นพาหนะคู่ชีพของนักรบในสงครามรบ ซึ่งจะต้องเป็นองค์ประกอบหลักในการจู่โจมข้าศึกศัตรู เริ่มต้นการนำม้า เข้ามามีบทบาทในการเยียวยาผู้ป่วยได้อย่างไร จากประวัติศาสตร์ตามที่ได้กล่าวกันมาพบว่า ในประเทศแถบตะวันตกนั้นได้รู้จักการขี่ม้ามาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล
Read More

การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจากการใ้ช้ยากล่อมประสาท

การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจากการใ้ช้ยากล่อมประสาท เขียนโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ วันที่ 23 มีนาคม 2549 วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจากการใช้ยากล่อมประสาท ท่านสามารถปฏิบัติเบื้องต้นได้ดังนี้ • ดื่มน้ำอุณหภูมิทุกช.ม. • ดื่มน้ำโหระพาทุก 2 ช.ม. • ดื่มน้ำนมธัญพืช Botanica ตอนเช้า ตื่นนอน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 200 cc. • ดื่ม
Read More

การบำบัดผู้ป่วยโรคต้อหินด้วยวิธีธรรมชาติ

การบำบัดผู้ป่วยโรคต้อหินด้วยวิธีธรรมชาติ ถ้าต้องการทราบวิธีการในการรักษาต้อหิน คุณจะต้องทราบต้นเหตุว่า ต้อหินเกิดขึ้นได้อย่างไร ? Ans: ต้นเหตุของการเกิดต้อหินนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สิ่งสำคัญก็คือ การที่ร่างกายมีขยะมาก มีความเป็นกรด และไขมันสูง ทำให้ไขมันไปจับตัวกับแอมโมเนียเกิดเป็นเยื่อวุ้นจนกระทั่งเกิดการจับตัวเป็นก้อนขึ้น นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดต้อหินก็คือ การขาดน้ำ, นอนดึก , และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์ อารมณ์ที่ส่งเสริมการเกิดต้อหินอย่างรวดเร็วและรุนแรงคือ อารมณ์โกรธ, การเก็บความโกรธและอาฆาตแค้นไว้ภายใน รวมไปถึงความรู้สึกอวดดี, กูแน่กูเก่งกว่าคนอื่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดการเป็นต้อกระจกก่อนจากนั้นก็จะกลายเป็นต้อหิน ต้องบอกว่า ต้นเหตุที่สำคัญของการเกิด ต้อกระจกและต้อหิน นั้น เป็นผลมาจากอารมณ์เป็นสำคัญ
Read More