ผู้บริหารมืออาชีพใช่เป็นได้แค่ค่ำคืนเดียว Post Today – ในยุคที่ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะถดถอย คนทำงานก็ต้องพิสูจน์ความสามารถให้มากขึ้น เพื่อจะได้ถูกเลือกให้อยู่ในตำแหน่งได้อย่างยาวนานมั่นคง … หากไม่มีฝีมือจริงตำแหน่งก็อาจจะถูกสั่นคลอนได้โดยง่าย เรียกว่าต้องทั้งเก่งและทั้งเฮงประกอบกันเลยเชียว ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเทรนนิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล (BTR) บริษัทที่ปรึกษาด้านการปรับกลยุทธ์องค์กร ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการองค์กรเป็นสิ่งที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัว อีกทั้งยังต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝน ไม่ใช่แค่ใครสักคนที่อยู่ในองค์กรมานาน หรือทำงานเก่งมีมนุษยสัมพันธ์แล้วจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ ดังนั้นการที่องค์กรจะคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองจากหลายมิติ เช่น องค์กรแห่งหนึ่งแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายบัญชีคนใหม่ โดยคัดเลือกจากพนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีผลงานอย่างต่อเนื่อง