สร้างผู้นำใหม่.. งานวัดใจผู้บริหาร การเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการต้องนำในทุก ๆ เรื่อง บางครั้งหน้าที่ของผู้นำที่ดี คือ การสร้างผู้นำคนใหม่ ๆ ขึ้นมาช่วยเหลืองาน โดยไม่ต้องกลัวว่าเขาเหล่านั้นจะมา “เลื่อยขาเก้าอี้” ของคุณ ทำไมการสร้าง “ผู้นำ” คนใหม่จึงมีความสำคัญ และคุณจะมีส่วนในการ “สร้าง” เขาได้อย่างไร บทความนี้จะบอกให้คุณรู้ การสร้าง “ผู้นำ” คนใหม่สำคัญอย่างไร การสร้างผู้นำใหม่ คือ การวางแผนสู่ความก้าวหน้าของตัวคุณเอง การที่คุณสร้างเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคัญบัญชา