3 คุณสมบัติของผู้นำยุคใหม่ มีงานเขียนจำนวนมาก มากมายพอพอกับจำนวนของนักคิด ทักทฤษฎีทางการบริหารได้พยายามให้คำจำกัดความหรือความหมายของผู้นำ อธิบายว่า ผู้นำที่ดีควรมีลักษณะ รวมทั้งมีคุณสมบัติอย่างไรจึงตะดี โดยเฉพาะในโลกยุคนี้ที่ คุณค่า ความเร็ว และความรู้ เป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถทำให้องค์การอยู่รอดได้ หรือต้องล้มละลายหายไปจากตลาด หากเกิดความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ผู้นำแบบใดล่ะที่เหมาะสมกับยุคนี้ ผมขอยกเอางานเขียนของ Dr.Casper Shih ซึ่งได้เขียนบทความเรื่อง “New Leaders for the Next Century” ตีพิมพ์เมื่อปี