มอง “ผิด” ให้เป็นครู หลายครั้งหลายหนเมื่อมีคนทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไป มักมีคนกล่าวคำพูดหนึ่งที่ว่า ..ผิดเป็นครู..ขึ้นมา เพื่อเตือนให้บุคคลนั้น ๆ ใช้ความผิดที่เกิดให้เป็นประโยชน์ด้วยการนำมันมาสอนตนเองไม่ให้พลั้งผิดแบบเดิมในครั้งใหม่ นั่นแสดงให้เห็นว่า ความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ ไม่ว่าใครก็ทำผิดกันได้ทั้งนั้น ลองคิดถึงสิ่งนี้ในมุมของผู้บริหารดูบ้าง เมื่อคุณขึ้นเป็นผู้บริหาร รู้สึกไหมว่า คุณมักถูกตั้งมาตรฐาน ว่าควรจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เพียบพร้อมไร้ที่ติ ภาพของผู้นำคนเก่า ๆ ที่ยังคงปรากฎในวัฒนธรรมองค์กรหลาย ๆ แห่ง คือ รูปแบบของฮีโร่ ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจากบุคคลอื่น ๆ เหตุผลหนึ่งเพราะ ในการทำงานอะไรก็ตาม