“ผาตาดวัลเล่ย์”ผปก.ผู้ไม่แพ้ ใช้หัวใจแกร่งฝ่ามรสุมธุรกิจ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 กรกฎาคม 2551 10:25 น. วิภา เธียรคุณาภรณ์ ผู้จัดการโรงแรมผาตาดวัลเล่ย์ จากความตั้งใจในการประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนครบวงจร ทั้งด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กลับต้องพบอุปสรรคที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ถึง 2 ครั้ง 2 ครา อย่างช่วงวิกฤตปี 40