ผักโขม’ มากประโยชน์ เพื่อสุขภาพ • คุณภาพชีวิต อุดมด้วยเหล็ก-แคลเซียมและวิตามินที่สำคัญ เด็กทั่วไปไม่ชอบกินผัก แต่เด็กหลายคนจะเปลี่ยนใจมากินผักเมื่อเห็นการ์ตูน ป๊อบอายกินผักโขมเป็นประจำและมีร่างกายแข็งแรง ในทางโภชนาการ ผักโขมมีเหล็กมาก เหล็กเป็นเกลือแร่ที่สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดแดงมีความสำคัญในการนำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ร่างกายมีแรง ทำงานได้เต็มศักยภาพ คนที่ขาดเหล็ก จะทำให้เลือดจาง เหนื่อยง่าย ดังนั้นการที่ป๊อบอายในการ์ตูนอาจโฆษณามากไปหน่อย เนื่องจากร่างกายจะดูดซึมเหล็กที่อยู่ในผักได้น้อยกว่าเหล็กที่ได้จากเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตามหากมีวิตามินซีร่วมอยู่ด้วย การดูดซึมเหล็กจะดีขึ้น แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับผักโขมก็คือ ปริมาณสารออกซาเลต โดยทั่วไปสารออกซาเลตจะจับกับเหล็กทำให้ได้สารประกอบที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมเหล็กได้ ดังนั้น การดูดซึมเหล็กที่มีในผักโขมจึงได้ไม่มากนัก