“ล้าง เลือก เลี่ยง” บริโภคผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตปลอดภัย • อาหาร หนึ่งในโฆษณารณรงค์ชุด สุข 8 ของ สสส. “ผัก” คือหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ให้วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และรักษาสมดุลของร่างกาย มีใยอาหารที่ช่วยเรื่องระบบการย่อยและขับถ่าย โดยเฉพาะ “ผักสด” คนไทยนิยมบริโภคกันมาก แต่ถ้าผักสดนั้นๆ ปนเปื้อนสารเคมี จากที่มีประโยชน์ก็จะกลายเป็นมีโทษต่อร่างกายทันที ดังนั้นวิถีการบริโภคผักปลอดสารพิษจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เช่นการรณรงค์ของแผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ จ.ขอนแก่น