ผลิตน้ำแข็งยูนิต เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 200,000 – 350,000 บาท เพื่อใช้ซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง ซึ่งสามารถผ่อนชำระได้ โดยวางเงินดาวน์ 30% และผ่อนชำระประมาณ 5,000 บาท/เดือน อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ โอ่ง/ถังเก็บน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง รายได้ ประมาณ 15,000 – 20,000 บาท/เดือน วิธีดำเนินการ ใช้เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในโอ่งเก็บน้ำพร้อมกับใส่คลอรีนและสารส้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคและให้สิ่งสกปรกตกตะกอน โดยทิ้งไว้อย่างน้อย 7