อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์: นักปฏิวัติแห่งยุคสมัย   วันที่ : 1 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Hi-Class     ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Hi-Class V.260 2007 ——————————————————————————–                    ขณะเดินย้อนกลับไปในอดีต ผ่านหน้าประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมไทยหลายช่วงทศวรรษ เพื่อค้นหาบุคคลผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้นิยามของคำว่า