อุปกรณ์ป้องกันหู • คุณภาพชีวิต อันตรายจากเสียงที่ไม่ควรมองข้าม เสียงมีความสำคัญมากในการสื่อสารของมนุษย์ คนเราสามารถได้ยิน โดยเริ่มจากมีคลื่นเสียงเคลื่อนที่มาสู่หูชั้นนอก ผ่านเข้าหูชั้นกลาง ซึ่งมีกระดูกหู 3 ชิ้นส่งคลื่นเสียงเข้าไปสู่หูชั้นใน ที่หูชั้นใน โดยเซลล์ขนซึ่งมีความยาวไม่เท่ากันและมีความจำเพาะเจาะจงต่อความถี่ใดความถี่หนึ่งจะส่งสัญญาณไปสู่สมอง กรณีถ้าเสียงดังมากเกินกว่าการป้องกันโดยธรรมชาติของร่างกาย คือ ถ้ามีระดับความเข้มของเสียงสูงกว่า 85 dB เมื่อคลื่นเสียงเดินทางมาถึงเซลล์ขนจะทำให้มีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานติดต่อกัน เซลล์ขนจะไม่สามารถปรับสภาพคืนสู่ปกติและหลุดร่วงไป ก็จะเกิดการขาดช่วงการเดินทางของเสียงที่ไปยังสมอง เกิดการสูญเสียการได้ยินขึ้น และก็จะเป็นเฉพาะความถี่ของเสียงดังนั้นๆ จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในกลุ่ม คนงานที่ทำงานสัมผัสกับเสียงที่ดังกว่า 85 dB(A)