ป้องกันสินค้าสูญหายด้วยเทคโนโลยีใหม่ Source: LogisticsDigest ในช่วงระยะที่การค้าระหว่างประเทศเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดและด่านชายแดนยังคงเปิดกว้างสำหรับการค้าและการขนส่งข้ามแดน กระบวนการโจรกรรมก็นับวันจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยมีการนำกลยุทธ์ทันสมัยทางด้านการบริหารองค์กรมาใช้เป็นเครื่องมือในการฉกฉวยสินค้าซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนเส้นทางของซัพพลายเชน ทุกวันนี้แก็งหัวขโมยต่างๆ สามารถลักขโมยสินค้าที่มีมูลค่าสูงแทบทุกประเภท อาทิ กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล และเครื่องมือส่วนตัวแบบดิจิตอลอื่นๆ รองเท้ากีฬายี่ห้อดังๆ แก็งเหล่านี้สามารถจัดหามาส่งให้ตามออร์เดอร์ของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนม ขนาดหรือสีที่โปรดปรานใดๆก็ตาม รวมไปถึงสไตล์ใหม่ล่าสุด ในโลกที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด บริษัทและห้างร้านต่างๆต้องการติดตามดูว่า สินค้าซึ่งตนสั่งซื้ออยู่ที่ไหนและปลอดภัยหรือไม่ อีกทั้งต้องการมองเห็นสินค้าของตนตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน แต่ในขณะเดียวกันแก็งหัวขโมยซึ่งมีการบริหารอย่างมีระบบโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลภายใน ก็ต้องการรู้ข้อมูลดังกล่าวนี้เช่นกัน ทั้งสองฝ่ายต่างก็งัดเอากลยุทธ์และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ในเกมไฮเทค ฝ่ายหนึ่งมุ่งหวังที่จะป้องกันการโจรกรรมและอีกฝ่ายหนึ่งต้องการลักขโมยสินค้า เกมไฮเทคนี้ดำเนินอยู่บนเวทีของซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ