สดุดีบิดาการจัดการ “ปีเตอร์ ดรัคเกอร์” บริหารรัฐจัดการธุรกิจ : ธงชัย สันติวงษ์ คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 การเสียชีวิตของปรมาจารย์การจัดการชื่อดังของโลก Peter F. Drucker เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ขณะอายุ 95 ปี หลังจากป่วยด้วยโรคชรามานานแล้ว ปีเตอร์ ดรัคเกอร์