ปีเตอร์ ดรักเกอร์ จากมุมมองของ (อดีต) เด็กเลี้ยงควาย บทความ โดย ไสว บุญมา อดีตนักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3753 (2953) คงไม่สายเกินไปที่จะเขียนถึง ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11