พบ “ปาหนัน” ชนิดใหม่ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ดอกไม้จิ๋ว มีสารต่อต้านเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง นักวิจัยพบพืชสกุล “ปาหนัน” ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิด และยังพบพืชสกุลเดียวกันที่ยังไม่เคยมีรายงานว่าเคยพบในประเทศไทยอีก 5 ชนิด “ปาหนันจิ๋ว-ปาหนันยักษ์-แสดสยาม-บุหงาหยิก-ปาหนันผอม” ระบุมีฤทธิ์ทางยาสามารถเป็นยาลดไข้ ล่าสุดพบสารต้านเนื้องอกและเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย ดร.ยุธยา อยู่เย็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลจากศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลปาหนัน ร่วมกับ รศ.ดร.วิไลวรรณ