“จันทรา”เปิดแผนปั๊นโอทอปโกอินเตอร์ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2549 18:03 น. จากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจนในระดับรากหญ้าอย่างครบวงจร ซึ่งทางกรมส่งเสริมการส่งออกก็ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยในการต่อยอดสินค้าโอทอปให้โกอินเตอร์ โดยมีการวางแผนงาน เพื่อสร้างจุดยืน และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าโอทอป ทั้งนี้ทาง “ผู้จัดการรายวัน” จึงได้สัมภาษณ์ นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกในแผนการส่งเสริมสินค้าโอทอปออกสู่ตลาดต่างประเทศ ***นโยบายของรัฐฯ ในการเปิดตลาดสินค้าโอทอปสู่ตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไร การที่ทางกรมฯ ต้องพยายามผลักดันให้สินค้าโอทอปออกสู่ตลาดต่างประเทศ ก็เพื่อเป็นการรักษาตลาด และขยายตลาดใหม่ ผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการ