6 กรณีศึกษา ปั้นไทยศูนย์กลางพลอยโลก ประกายดาว แบ่งสันเทียะ แม้ไทยจะประกาศตัวเองเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลก จากการสั่งสมภูมิปัญญาการเผาพลอยมาหลายชั่วอายุคน แต่จนถึงขณะนี้ภาพดังกล่าวก็ยังคงพร่าเลือน ขณะที่ประเทศคู่แข่งอื่นๆ ภาพกลับชัดขึ้นๆ โดยเฉพาะจีน อินเดีย อิสราเอล เบลเยียม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) และสหรัฐ ที่ก้าวขึ้นมาแข่งขันกับไทยในตลาดส่งออก ดร.กฤตนี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า จุดขายการไต่อันดับเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลกของไทยอยู่ที่ “พลอยเนื้อแข็ง” แม้ไทยจะไม่ใช่ประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ แต่ไทยกลับมีภูมิปัญญาเรื่องการเผาพลอยที่หลายชาติไม่มี ทว่าปัญหาอุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบการนำเข้า