Tag: ปัสสาวะ

ปัสสาวะบ่อย…ไม่ควรนิ่งนอนใจ

ปัสสาวะบ่อย…ไม่ควรนิ่งนอนใจ • คุณภาพชีวิต ปล่อยไว้ เสี่ยงโรคไตเสื่อม โดยปกติคนเราจะปัสสาวะตอนกลางวันประมาณ 3-5 ครั้งตอนเย็นถึงก่อนนอนอีกประมาณ 1-2 ครั้ง และสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงจะนอนได้นาน 8 ชั่วโมงโดยไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติกระเพาะปัสสาวะของเราจะเก็บน้ำปัสสาวะไว้ได้ประมาณ 150 ซีซี จึงจะรู้สึกปวดปัสสาวะ แต่ในขณะหลับก็จะเก็บน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นพร้อมทั้งไตก็จะกลั่นปัสสาวะได้น้อยลงด้วย หากท่านใดมีการปัสสาวะบ่อยครั้งกว่านี้ โดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะนั้น เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของคุณมีปัญหาบางประการ สาเหตุปัสสาวะบ่อยในทัศนะการแพทย์จีน การแพทย์ตะวันตกและการแพทย์จีนมีทัศนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับมูลเหตุและพยาธิสภาพของอาการปัสสาวะบ่อยครั้ง สำหรับการแพทย์จีน สาเหตุปัสสาวะบ่อยครั้งโดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเกิดจาก ภาวะไตอ่อนแอ หลายๆ ท่านอาจเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรก
Read More

ปัสสาวะเป็นเลือดไร้เจ็บปวดอย่านิ่งนอนใจ

ปัสสาวะเป็นเลือดไร้เจ็บปวดอย่านิ่งนอนใจ คุณภาพชีวิต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาจกำลังถามหา…. หากท่านมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวด อย่านิ่งนอนใจ เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เกิดจากการเจริญผิดปกติของเซลล์บุผนังด้านในกระเพาะปัสสาวะ ที่กลายเป็นก้อนเนื้องอกเข้าไปในโพรงกระเพาะปัสสาวะ มักพบในผู้สูงอายุระหว่าง 50-80 ปี และจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อาการของโรคนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดตอนปัสสาวะสุด หรือตลอดสายก็ได้โดยไม่มีอาการเจ็บปวด และสีปัสสาวะอาจเป็นเลือดสด หรือสีน้ำล้างเนื้อ ซึ่งอาจจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือบางรายอาจมีอาการปวดหลังร่วมด้วย การตรวจหามะเร็งกระเพาะปัสสาวะทำได้ด้วยการตรวจปัสสาวะ การ x-Ray พิเศษโดยการฉีดสีเข้าเส้นเลือดดำ หรือการส่องกล้องเข้าทางท่อปัสสาวะ ส่วนการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยอาจจะใช้เครื่องมือสอดเข้าทางช่องปัสสาวะแล้วตัดชิ้นเนื้อร้ายออก นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัด การฉายรังสี
Read More

ปัสสาวะบ่อย…ไม่ควรนิ่งนอนใจ

ปัสสาวะบ่อย…ไม่ควรนิ่งนอนใจ • คุณภาพชีวิต บำรุงรักษาไต ก่อนจะอ่อนแอ โดยปกติคนเราจะปัสสาวะตอนกลางวันประมาณ 3-5 ครั้งตอนเย็นถึงก่อนนอนอีกประมาณ 1-2 ครั้ง และสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงจะนอนได้นาน 8 ชั่วโมงโดยไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติกระเพาะปัสสาวะของเราจะเก็บน้ำปัสสาวะไว้ได้ประมาณ 150 ซีซี จึงจะรู้สึกปวดปัสสาวะ แต่ในขณะหลับก็จะเก็บน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นพร้อมทั้งไตก็จะกลั่นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยหากท่านใดมีการปัสสาวะบ่อยครั้งกว่านี้ โดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของคุณมีปัญหาบางประการ… สาเหตุปัสสาวะบ่อยในทัศนะการแพทย์จีน… การแพทย์ตะวันตกและการแพทย์จีนมีทัศนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับมูลเหตุและพยาธิสภาพของอาการปัสสาวะบ่อยครั้ง สำหรับการแพทย์จีน สาเหตุปัสสาวะบ่อยครั้งโดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเกิดจาก ภาวะไตอ่อนแอ หลายๆ ท่านอาจเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรก แต่จริงๆ แล้วคำว่า
Read More

ปัสสาวะบ่อย…ไม่ควรนิ่งนอนใจ

ปัสสาวะบ่อย…ไม่ควรนิ่งนอนใจ • คุณภาพชีวิต สาเหตุไตอ่อนแอ ไม่รีบรักษา เสี่ยงไตวายได้ ปัสสาวะวันหนึ่งกี่ครั้งถึงเข้าข่ายบ่อยครั้งเกินไป… โดยปกติคนเราจะปัสสาวะตอนกลางวันประมาณ 3-5 ครั้งตอนเย็นถึงก่อนนอนอีกประมาณ 1-2 ครั้ง และสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงจะนอนได้นาน 8 ชั่วโมงโดยไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติกระเพาะปัสสาวะของเราจะเก็บน้ำปัสสาวะไว้ได้ประมาณ 150 ซีซี จึงจะรู้สึกปวดปัสสาวะ แต่ในขณะหลับก็จะเก็บน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นพร้อมทั้งไตก็จะกลั่นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยหากท่านใดมีการปัสสาวะบ่อยครั้งกว่านี้ โดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของคุณมีปัญหาบางประการ สาเหตุปัสสาวะบ่อยในทัศนะการแพทย์จีน… การแพทย์ตะวันตกและการแพทย์จีนมีทัศนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับมูลเหตุและพยาธิสภาพของอาการปัสสาวะบ่อยครั้ง สำหรับการแพทย์จีน สาเหตุปัสสาวะบ่อยครั้งโดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเกิดจาก ภาวะไตอ่อนแอ หลายๆ ท่านอาจเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรก
Read More