การจัดการปัญหาแพทย์วินิจฉัยพลาด กรณีล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาล คือ ข่าวการเสียชีวิตของน้องโฟร์โมสต์ หรือด.ช.ทวินันท์ อินาวัง ซึ่งทางบิดาและมารดาของน้องโฟร์โมสต์ได้กล่าวว่า สาเหตุของการเสียชีวิตนั้น เพราะแพทย์วินิจฉัยโรคผิดพลาดและไม่ยอมส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่ หากดูสถิติของการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตามเอกสารแถลงการณ์ของเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์นำมาแสดง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2551 พบว่า จำนวนของผู้ที่เสียชีวิตจากความผิดพลาดทางการแพทย์ อยู่ที่ 25,000-50,000 คนต่อปี                เมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดของการรักษาพยาบาลมักจะนำไปสู่กระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรม โดยใช้วิธีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและอาญา เนื่องจากเมื่อมองผ่านมุมผู้เสียหายว่า เมื่อทำผิดก็ต้องรับผิด ดังนั้น หากแพทย์ทำผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเสียหายทางร่างกาย/ชีวิต