เผยพบคนไทยปัญหาทางจิตมากกว่า 12 ล้านคน • สุขภาพใจ แพทย์แนะทางเลือกใหม่ “จิตบำบัดแนวพุทธ” สุขภาพจิต เกิดขึ้นได้กับทุกคน และทุกช่วงอายุ โรคที่แสดงอาการในหลายรูปแบบ ประเทศที่ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตมาก ตัวชี้วัดสามารถดูได้จากอัตราการป่วยด้วยโรคทางจิตที่มีจำนวนมาก และยังดูได้จากสถิติอื่นๆ เช่น อัตราการหย่าร้างสูง อัตราการฆ่าตัวตายสูง สถิติอาชญากรรมสูง รวมทั้งอัตราผู้ติดสุรา หรือยาเสพติดสูง จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบันพบว่าคนไทยมากกว่า 12 ล้านคน มีปัญหาทางจิต หรือมีทุกข์ทางใจ ไม่ว่าจะจากโรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล รวมทั้งโรคเครียด