วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย วันที่ : 11 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในต่างประเทศต้องแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดระดับอุดมศึกษา ด้วยการจัดการศึกษาที่ตอบสนองผู้เรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงผู้เรียนจากต่างชาติให้เข้ามาเรียนให้มากที่สุด ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกศึกษาต่อของผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์ด้านความมีชื่อเสียง คุณภาพ การศึกษา และความปลอดภัยภายในประเทศ แต่แนวโน้มในอนาคต การศึกษาข้ามชาติจะทำให้ผู้เรียนมีช่องทางการศึกษามากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อในต่างประเทศ องค์กร International Graduate Insight Group (i-graduate) องค์กรวิจัยอิสระที่สนับสนุนผลการวิจัยและให้คำปรึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษากว่า