Tag: ปอดบวม

สุขภาพ : หน้าฝนระวังปอดบวม

สุขภาพ : หน้าฝนระวังปอดบวม โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) พอเข้าฤดูฝนหลายคนอาจรู้สึกไม่ค่อยสบาย หรืออาจเจ็บป่วยกันมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีเชื้อโรคหลายตัวที่มากับฝน โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบไปจนถึงโรคที่เกี่ยวกับปอด สถานการณ์ทั่วไปจากรายงานของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือนมกราคม-14 มีนาคม 2552 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบของประเทศจำนวน 22,827 ราย อัตราป่วยคิดเป็นร้อยละ 36.21 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 143 ราย รายงานข้อมูลทางสถิติของโรงพยาบาลพญาไท 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
Read More

ปอดบวมโรคที่อาจอันตรายถึงชีวิต

ปอดบวมโรคที่อาจอันตรายถึงชีวิต • คุณภาพชีวิต พบตายอันดับ 1 ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคที่มีอันตรายถึงชีวิตได้ พบว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้เลี้ยงเด็กจะต้องรู้จักโรค สังเกตอาการเป็น เพื่อนำผู้ป่วยไปรับการรักษาเร็วที่สุด สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสและบักเตรีหลายชนิด การติดต่อ เช่นเดียวกับโรคหวัด คือ * หายใจเอาเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป * ไอ จามรดกัน *
Read More