อาการปวดหัวไมเกรน ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียงโดย ปุญโญ มีบรรจง กรณีของผู้ที่เป็นไมเกรน นั้น ? หรือ ? ปวดหัวข้างเดียว แพทย์แผนตะวันตก ? ส่วนใหญ่นั้นจะระบุว่าเกิดจากสิ่งเร้าต่าง ? ๆ ? ทั้งภายนอกและภายในจำนวนมาก ? ซึ่งเป็นสาเหตุ ? เช่น ? อาหารบางชนิด ? ความร้อน ?