พบสาเหตุ อาการปวดหลังเรื้อรัง • คุณภาพชีวิต พบสาเหตุ อาการปวดหลังเรื้อรังวัยกลางคนและผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสูง ปวดหลังเป็น “อาการ” ที่พบบ่อยมากอาการหนึ่งในคนไทย จนบ่อยครั้งเรียกกันว่าเป็น “โรคปวดหลัง” ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะความเป็นจริงแล้ว เรื่องของการปวดหลังบริเวณบั้นเอวหรือส่วนที่สูงหรือต่ำกว่าเอวพอประมาณนั้นไม่ใช่โรค แต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 1.เนื่องจากมีความผิดปกติของกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวตั้งแต่กำเนิด คือคลอดออกมาก็เป็นเลย โดยที่เราท่านไม่ทราบมาก่อน เพราะอาการปวดหลังยังไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นทันทีทันใด แต่เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น กระดูกสันหลังส่วนนั้นถูกใช้งานมาตลอดเวลา นานๆ เข้าก็จะแสดงอาการออกมา 2.พวกที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณกระดูกสันหลัง บริเวณบั้นเอว เช่น ตกลงมาจากที่สูง