“เพื่อนหญิง” เตือนภัยปวดประจำเดือนรุนแรง • คุณภาพชีวิต เสี่ยงเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ สาวๆ คนไหนที่เคยปวดท้องประจำเดือนเข้าขั้นรุนแรง จนทำให้หน้ามืดเป็นลมล้มพับยกมือขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้หญิงเป็นจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการปวดประจำเดือน ทำให้สูญเสียโอกาสและรายได้จากความเจ็บปวดที่รบกวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังคอยบั่นทอนสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้หญิง กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้น ปัญหาการปวดประจำเดือนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ผู้หญิงจะมองข้ามอีกต่อไป มูลนิธิเพื่อนหญิงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวของผู้หญิง จึงได้จัดโครงการ “แหวนห่วงใย เตือนภัยสุขภาพเพื่อนหญิง” เพื่อให้ผู้หญิงได้ตระหนักถึงอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรง ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) และเป็นสัญญาณเตือนของการพัฒนาไปสู่โรคช็อกโกแลตซีสต์ ซึ่งอาจทวีความรุนแรงจนสามารถเกิดโรคมะเร็งได้ในอนาคต โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์