อาการ “ปวดกล้ามเนื้อ” ภัยใกล้ตัว…ที่ป้องกันได้ • คุณภาพชีวิต หมอแนะออกกำลังฟิตร่างกายสลายโรค ปัจจุบันนี้ปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้หญิงทำงาน ไม่ว่าจะเกิดจากการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆ การนั่ง การก้มที่ผิดลักษณะ วิธีป้องกันอาการเหล่านี้ดร.มนต์ทณัฐ โรจนาศรีรัตน์ หรือ คุณหมอรุจน์ กรรมการผู้จัดการไคโรแพรคติก คลินิก แนะนำว่า “วิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้น คือ ระมัดระวังรักษาท่าทางของตัวเอง ต้องพยายามทำให้หลังอยู่ในสภาวะที่ตรง และอย่าให้มีการก้มหรือบิดมากเกิดไป เพราะการก้มและการบิดเป็นโมชั่นที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากว่าในแนวของกระดูกสันหลังมีกล้ามเนื้อหลายชั้น แต่ชั้นในสุดจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ มัดระหว่างข้อกระดูกและข้อต่อ เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถใช้งานหนักได้