ปลูกดอกทานตะวัน เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 1,000 – 1,200 บาท / ไร่ / รุ่น (ไม่รวมค่าที่ดิน) (ค่าเมล็ดพันธุ์ประมาณ 150 บาท / กิโลกรัม ค่าปุ๋ย 400 บาท / ไร่) รายได้ ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท