ผนึกกำลังรับมือค้าเสรี ‘กินปลาน้ำจืดไทย’ • อาหาร • เรื่องเด่น ไร้โรค-ไร้พุง ‘ช่วยชาติ’ เมื่อกลางปี 2551 ได้นำเสนอเรื่องราวของ “ปลาน้ำจืดไทย” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า และเขตการค้าเสรีไทย-จีน ซึ่งหลายฝ่าย เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกร มีความกังวลว่าข้อตกลงการค้าจะสร้างปัญหาให้อุตสาหกรรมปลาน้ำจืดไทย “… การทำเขตการค้าเสรีอาเซียน สินค้าประมงต้องลดภาษีเป็น 0 ภายในปี 2550 ยกเว้นสินค้าที่ไทยขอสงวนสิทธิ์ 22