ตารางแนะแนวปริมาณอาหารที่แต่ละคนควรกินในแต่ละวัน ระดับพลังงานต่อวัน ปริมาณอาหารในแต่ละหมวดต่อวัน หมวดข้าว แป้ง(ทัพพี) หมวดผัก (ทัพพี) หมวดผลไม้ (ส่วน) หมวดนม (แก้ว) หมวดเนื้อสัตว์ (ช้อนโต๊ะ) น้ำมัน/น้ำตาล (ช้อนชา) 1,600 กิโลแคลอรี สำหรับเด็กอายุ 6-13 ปี ผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-60 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 8