‘ไม่ยอมแพ้ที่จะแก้ปัญหา’ แบบ ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล “ปูนซีเมนต์ถือเป็นธุรกิจดั้งเดิมของ SCG หรือปูนซิเมนต์ไทย กับ ปูนซิเมนต์ไทยยังไงก็จากกันไม่ได้ จึงถือเป็นภารกิจที่ผมต้องคิดต่อเพราะอยากเห็นธุรกิจซีเมนต์อยู่คู่กับ SCG อย่างมั่นคง แข็งแรงและแข่งขันได้ตลอดเวลา รวมทั้งเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป” เป็นคำตอกย้ำเป้าหมายที่ท้าทายของ “ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย(SCG Group) ที่ตั้งไว้เป็นภารกิจสำคัญในฐานะผู้บริหารสูงสุดในกลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ ที่มียอดขายกว่า 44,000 ล้านบาท หรือประมาณ 20% ของรายได้รวม