ปรับทัศนคติ..กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ระหว่าง “ความสามารถ” กับ “ทัศนคติ” คุณคิดว่าสิ่งไหนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่ากัน หากคุณเลือก ความสามารถ ลองนึกภาพผู้บริหารที่เก่งกาจ แต่เต็มไปด้วยด้วยความหยิ่งยะโส มองผู้ร่วมงานว่าด้อยกว่า และทำงานโดยไม่แคร์ความคิดเห็นของใคร เปรียบกับคนที่ทำงานด้วย ทัศนคติที่ดี เขาย่อมเปิดกว้าง และพร้อมจะยอมรับผู้ที่ทำงานร่วมกัน รวมถึงคนที่เข้ามาติดต่อได้ดีกว่า เพราะเขาคิดว่าการกระทำของเขา มีผลต่อความสำเร็จของงาน คุณคงไม่ปฎิเสธว่า การมีผู้ร่วมงานที่ขาดทัศนคติที่ดีต่องาน สร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการทำงานผิดพลาด ที่แย่ไปกว่านั้น คนเหล่านี้มักชอบแพร่ความคิดร้าย ๆ แบบนี้ให้กับคนอื่น ๆ เสียด้วย