ปรับความเข้าใจแบบใช้คนกลาง วันที่ : 15 กรกฎาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ หากความขัดแย้งเกิดจากการมีความคิดเห็นแตกต่าง หรือเป็นความขัดแย้งที่เกิดความเข้าใจผิดกัน ความเข้าใจไม่ตรงกัน การพูดคุยปรับความเข้าใจกันระหว่างคู่กรณีจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อันที่จริง การพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกัน ควรจะทำทุกกรณีของความขัดแย้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และมีการปรับความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากองค์กรมีวัฒนธรรมในการสื่อสารที่โปร่งใสอยู่แล้ว การให้คู่กรณีมาปรับความเข้าใจกันคงทำได้ไม่ยากมาก แต่หากองค์กรมีวัฒนธรรมการสื่อสารที่ไม่ดีนัก การพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำในการคุยเพื่อปรับความเข้าใจกัน ได้แก่ การหาคนกลาง หรือ ผู้ไกล่เกลี่ย