มุมมองของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ Post Today – ในการประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2006 ซึ่งดำเนินมาครบรอบ 6 ปี ผมและคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์ท่านผู้นำ 6 ท่านลงในรายงานการประกาศผลรางวัลฯ … สำหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้มุมมองของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ ปตท.ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลฯ หลายครั้งครับ