ประเมินผลวิจัยแบบ REF… กระแสที่ต้องจับตามอง   วันที่ : 23 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้                 ปรากฏการณ์ในแวดวงด้านการวิจัยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักคือ เมื่อเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา นักวิชาการจำนวนมากในสหราชอาณาจักร ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดที่จะนำระบบการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยที่เรียกว่าResearch Excellence Framework (REF) เข้ามาแทนที่ระบบการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยแบบ Research Assessment Exercise (RAE)