ประเภทของเบียร์ o เบียร์ขวด หรือเบียร์กระป๋อง (Bottled Beer or Canned Beer) แบ่งได้ดังนี้ – เอล เบียร์ (Ale Beer) เป็นเบียร์ที่มีกลิ่นของข้าวมอลท์ มีลักษณะสีดำอ่อนและมีรสขม นอกจากนี้เป็นเบียร์ที่มีการหมักที่อุณหภูมิสูงพอสมควร – สเตาต์ เบียร์ (Stout Beer) เป็นเอลเบียร์ที่มีสีดำเข้ม มีกลิ่นฉุนแรงของข้าวมอลท์และของดอกฮ็อปแต่เบียร์ชนิดนี้จะมีรสหวาน เป็นที่นิยมมากในหมู่ชาวอังกฤษ สกอต ไอริช