ประเภทของคน กับความสำเร็จของงาน มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านเคยสังเกตบ้างไหมครับว่า ทำไมเพื่อนร่วมงานบางคนของท่านถึงได้ดูเหมือนงานยุ่งอยู่ตลอดเวลา วันทั้งวันยุ่งอยู่กับการประชุม การเขียนบันทึก การสั่งงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น การเซ็นเอกสาร การคุยโทรศัพท์ แต่ทำไมงานที่บุคคลผู้นั้นทำถึงไม่ได้มีผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ที่เชื่อมโยง กับผลสำเร็จขององค์กร แต่อย่างใด