Tag: ประสบการณ์

เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือ?

เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือ? มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547 สัปดาห์นี้มีเนื้อหาที่แปลกในอีกแง่มุมหนึ่ง มานำเสนอท่านผู้อ่านอีกแล้วครับ โดยนำมาจากหนังสือชื่อ Management of the Absurd เขียนโดยนักจิตวิทยาชื่อ Richard Farson โดยเนื้อหาสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการในการเรียนรู้ของคนเราครับ คิดว่าท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะเป็นเหมือนกับผมที่ได้ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่า การเรียนรู้ของเรานั้นมาจากสองแหล่งใหญ่ๆ หนึ่งคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น แม้กระทั่งในหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ก็มีระบุไว้อย่างชัดเจน
Read More

ประสบการณ์ที่หาได้ในวันทำงาน

ประสบการณ์ที่หาได้ในวันทำงาน มีคนเคยบอกว่า โลกภายนอกมีอะไรดี ๆ ให้เราได้เรียนรู้อีกมากมาย ทั้งนอกบ้าน นอกจังหวัด นอกประเทศ แม้แต่นอกห้องทำงานของเราเอง ถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่คิดว่าคุณสามารถหาประสบการณ์ หรือเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้จากแฟ้มทำงานที่วางเป็นกองพะเนินอยู่บนโต๊ะคุณแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วค่ะ มีหัวหน้า หรือผู้บริหาร บางท่านที่ชอบนั่งติดอยู่กับโต๊ะทำงานในห้องของตัวเอง วัน ๆ คอยดูแต่เอกสาร รายงาน หรือบันทึกต่าง ๆ ที่บรรดาลูกน้องทยอยส่งมาให้ พอใจที่จะรับผิดชอบอยู่แต่ในห้องประจำตำแหน่งของตนเพียงเท่านั้น พอเช้าขึ้นมาก็เดินลิ่วเข้าห้องทำงาน หายไปอยู่อย่างนั้นจนถึงเวลาพักเที่ยงหรือกลับบ้าน บางทีพักเที่ยงยังเรียกแม่บ้านให้นำอาหารขึ้นมาให้อีก
Read More