Tag: ประวัติศาสตร์

บทเรียนจาก ผู้เขียนวันสิ้นประวัติศาสตร์

บทเรียนจาก ผู้เขียนวันสิ้นประวัติศาสตร์ คอลัมน์ ระดมสมอง โดย ดร.ไสว บุญมา ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3969 (3169) ไม่นานหลังการแตกสลายของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี 2534 นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชั้นนำชื่อ ฟรานซิส ฟูกุยามา (Francis Fukuyama) พิมพ์หนังสืออันโด่งดังเรื่อง The
Read More

ประวัติศาสตร์ความรู้สึกว่าด้วยความรู้สึก "ยาก" (2)

ประวัติศาสตร์ความรู้สึกว่าด้วยความรู้สึก “ยาก” (2) ใต้กระแส : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ กรุงเทพธุรกิจ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2549 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ดังได้กล่าวมาแล้วในคราวก่อนว่า แบบแผนของการเลี้ยงดูบุตรของชนชั้นกลางได้ทำให้เด็กไม่เคยตระหนักถึงความซับซ้อนของ “ปัญหา” และการแก้ “ปัญหา” ซึ่งทำให้เมื่อนักเรียนจะต้องทำอะไรเองก็มักจะเลือกอะไรที่มัน “ง่าย” โดยหลีกหนีสิ่งที่เห็นว่า “ยาก” อยู่ตลอดเวลา “ระบบการศึกษา” ของสังคมไทยได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ตอกย้ำให้นักเรียนรับรู้และเกรงกลัวความ “ยาก” โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
Read More

ประวัติศาสตร์ความรู้สึกว่าด้วยความรู้สึก ยาก

ประวัติศาสตร์ความรู้สึกว่าด้วยความรู้สึก ยาก ใต้กระแส : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ กรุงเทพธุรกิจ วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ความที่จะกล่าวต่อไปนี้ ผมได้รับการอนุเคราะห์ทางด้านข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาสังคม และวัฒนธรรมไทย และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาสัมมนาประวัติศาสตร์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ การศึกษาไทยประสบความล้มเหลวที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ การทำให้เด็กนักเรียนทั้งหลาย กลัวการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
Read More