มุมมองของคุณประมนต์ สุธีวงศ์ Post Today – ในการประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2006 ซึ่งดำเนินมาครบรอบ 6 ปี ผมและคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์ท่านผู้นำ 6 คน ลงในรายงานการประกาศผลรางวัล … สำหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้มุมมองของคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยกัน อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โตโยต้าได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลหลายครั้งครับ โตโยต้าทั่วโลกมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคือผลิตรถที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า