ประตู-หน้าต่างกับทิศทางของลม หน้าร้อน อากาศร้อนเหลือเกิน ค่าไฟก็พุ่งกระฉูดเพราะปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นทำให้คุณต้องร้อนทั้งกาย ร้อนทั้งใจ บางครั้งการหันมาหาการแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ การเปิดช่องเพื่อรับลมสามารถทำให้ร้อนคลายได้ แต่ก่อนอื่น ถ้าคุณอยากให้ลมที่พัดนั้นพาเพื่อนน่ารัก ๆ อย่างความเย็นเข้ามาเยี่ยมบ้านของคุณแทนที่จะพาเพื่อนจิ๊กโก๋อย่างความร้อน คุณต้องปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านก่อน อาจจะเป็นร่มไม้ ไม้พุ่มหรือสระน้ำก็ได้ แต่สิ่งที่ตามมาด้วยจะเป็นความชื้น คุณจึงต้องหาทางให้มีช่องระบายความชื้นออกเพื่อบ้านจะได้อยู่สบาย แต่คุณต้องใส่ใจกับทิศทางของประตู หน้าต่างและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ด้วย ถ้าจะใช้ประโยชน์จากลม ถ้าบ้านของคุณไม่มีการเปิดหน้าต่างให้ลมออกก็จะไม่มีกระแสลมพัดผ่านเข้าไปเลย การไหลเข้าออกโดยตรงจะให้ผลดีที่สุดต่อการไหลของอากาศ ดังนั้น จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ไว้ในอาคารต้องพิจารณาแนวการไหลของอากาศด้วย ถ้าคุณวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่อยู่นอกแนวการไหลของอากาศ จะไม่ทำให้แนวการไหลเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าวางไว้ในแนวการไหลของอากาศจะทำให้มีอากาศระบายน้อยลง ห้องที่อยู่ในตำแหน่งถัดจากห้องแรกที่อากาศไหลผ่านมาแล้วจะทำให้เกิดการพัดผ่านระบายอากาศไม่เพียงพอ