ปฏิญญาสร้างสุข • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น เสริมความรัก พลังใจในการทำความดี การทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ งานอีสานสร้างสุข “ตุ้มโฮมภูมิปัญญา สร้างเสริมสุขภาวะ” จัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2552 ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี และบ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ จ.ยโสธร การเดินทางวันละ