บูรณาการข้ามศาสตร์อีกหนึ่งความพยายามเปลี่ยนโลกของฮาร์วาร์ด วันที่ : 26 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การเปิดตัว “วิทยาลัยวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์” (School of Engineering and Applied Sciences) เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สร้างความตื่นเต้นให้ประชาคมฮาร์วาร์ดไม่น้อย เพราะเป็นการเปิดตัววิทยาลัยใหม่ในรอบ 71 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นการประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัย ในการก้าวไปสู่ผู้นำการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยใหม่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง